Regulamin Sklepu Internetowego eKamea.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Sklepu Internetowego „eKamea.pl” (zwany dalej „Sklepem”) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży złotej biżuterii oraz akcesoriów jubilerskich.
 2. Sklep prowadzony jest przez F.H.U. KAMEA I. Czarnocka, W. Czarnocki z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 95, 02-101. NIP: 5261051565, REGON: 011777384, (dalej zwany „Sprzedawcą”).
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 5. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby odzwierciedlić stan faktyczny prezentowanych produktów. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości lub jakości. Z uwagi na rzemieślniczy, ręczny proces powstawania biżuterii, poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosi się Klienta o kontakt.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Inne definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 2. Towar – biżuteria wykonana ze złota i innych materiałów szlachetnych oferowana w Sklepie.
 3. Zamówienie – złożenie przez Klienta zamówienia na zakup Towaru w Sklepie.
 4. Konto Klienta – indywidualne konto, które może założyć Klient w Sklepie w celu dokonywania zakupów.
 5. Użytkownik – Klient posiadający Konto Klienta.
 6. Sklep stacjonarny – sklep prowadzony w Hali Przemysłowej Banacha, na ul. Grójeckiej 95 w Warszawie.

§ 3 Rejestracja

 1. Korzystanie z usług Sklepu nie wymaga rejestracji, jednakże możliwa jest rejestracja Konta Klienta, która upraszcza proces zamawiania towarów. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu rejestracji Konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Rejestracja konta oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.
 4. W przypadku, gdy dane Użytkownika, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację na Koncie Klienta lub drogą e-mail w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktując się z Obsługą Klienta.
 2. Zamówienia online można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez dodawanie wybranych produktów do koszyka i finalizację zamówienia na stronie Sklepu. 
 3. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu +48 600 451 122 w dni robocze w godz. 09:00 – 16:00
 4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, zwłaszcza w przypadku braku dostępności towaru. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.
 6. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia oraz o wszelkich zmianach dotyczących jego realizacji drogą elektroniczną.
 7. Zamówienie jest realizowane w ciągu 24h w dni robocze od wpłynięcia płatności.

§ 4 Płatności

 1. Sklep akceptuje płatności za pośrednictwem różnych metod, w zależności od wybranej formy dostawy oraz kwoty Zamówienia. Dostępne formy płatności to:
  a) Przelew elektroniczny lub karta kredytowa – najwygodniejsza i najszybsza forma płatności, realizowana przez operatora płatności elektronicznych PayU.
  b) Przelew standardowy na konto na poniższe dane
  FHU KAMEA
  90102010970000780201073709
  Bank PKO BP
  c) Płatność za pobraniem u kuriera
  d) Płatność przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym
 2. Wszelkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie.

§ 5 Dostawa

 1. Sklep dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub inPost.
 2. Koszty dostawy oraz dostępność opcji dostawy są podane na stronie Sklepu w zakładce „Koszty wysyłki”.
 3. Termin dostawy zależy od wybranej formy dostawy i miejsca docelowego.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze i w przypadku uszkodzenia opakowania lub produktu, powinien sporządzić protokół reklamacyjny u kuriera.

§ 6 Zwroty i Reklamacje

 1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych. 
 2. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 3. Zwrot towaru jest możliwy, jeśli produkt nie nosi śladów użytkowania i jest w stanie nienaruszonym (tj. z metkami). Sprzedawca nie poniesie odpowiedzialności za wadę, która wynika ze złego sposobu użytkowania przez Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Reklamacje dotyczące wad otrzymanego produktu należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia.
 6. Sklep rozpatruje reklamacje i wnioski o zwrot w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 7. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotów i reklamacji znajdują się na w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

§ 7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Sklep dba o ochronę danych osobowych Klientów i przetwarza je zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Ochrony Danych osobowych można znaleźć w zakładce „Polityka Prywatności”

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które wchodzą w życie od daty ich opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulaminem przed składaniem zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z usług Sklepu rozstrzygane są przez sądy właściwe dla siedziby Sklepu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2023 i jest wiążący dla wszystkich Klientów Sklepu.